Ziemia Żywiecka 2022-08-12

Bądź na bieżąco


r e k l a m a

Radni Miejscy uchwalili regulamin korzystania z ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej

2019-06-01 09:20:00 SN 1713


Rada Miejska w Żywcu podjęła uchwałę w sprawie utworzenia regulaminu ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej w Żywcu położonej pomiędzy mostem Trzebińskim a Ośrodkiem Politechniki Krakowskiej

fot. FB Antoni Szlagor, Burmistrz

30 maja br. Rada Miejska w Żywcu podjęła uchwałę w sprawie utworzenia regulaminu ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej w Żywcu położonej pomiędzy mostem Trzebińskim a Ośrodkiem Politechniki Krakowskiej. 

Regulamin obowiązuje na terenie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej, zrealizowanej w ramach projektu pn „Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soły i Jeziora Żywieckiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

2. 1. Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza jest całodobowym oraz ogólnodostępnym terenem przeznaczonym do celów dydaktycznych, edukacyjnych oraz rekreacyjnych.

2. Korzystanie ze ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej w Żywcu jest bezpłatne.

3. Na terenie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej zabrania się:
a.Spożywania oraz przebywania pod wpływem alkoholu, wszelkiego rodzaju środków odurzających oraz
psychoaktywnych.
b.Palenia papierosów.
c.Zaśmiecania terenu ścieżki.
d.Niszczenia infrastruktury (tablic informacyjnych oraz edukacyjnych, ławek, koszy, itd.) oraz wykorzystywania jej w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub wykonywania wszelkich działań powodujących dewastacje lub szkody.
e.Niszczenia roślinności w tym zrywania roślin chronionych oraz celowego uszkadzania drzew i krzewów.
f.Płoszenia, chwytania, zabijania dziko występujących zwierząt oraz niszczenia nor, gniazd, budek lęgowych itp.
g.Zamieszczania reklam, ogłoszeń i napisów.
h.Prowadzenia handlu i usług bez zgody Administratora terenu.
i.Hałasowania, zakłócania spokoju, biwakowania.
j.Wyprowadzania psów bez smyczy.
k.Rozniecania ognia.
l.Wjazdu i poruszania się pojazdami mechanicznymi, za wyjątkiem pojazdów posiadających zezwolenie na wjazd wydane przez Administratora terenu.
m.Jazdy konnej.
n.Wnoszenia oraz używania niebezpiecznych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub życia użytkowników (materiałów pirotechnicznych, noży, wszelkiego rodzaju broni, przedmiotów, których można użyć jako narzędzie niebezpieczne itp.) o.Stosowania środków chemicznych, z wyjątkiem repelentów odstraszających kleszcze, komary itp. UWAGA! W czasie burz i silnych wiatrów odwiedzający powinni dla własnego bezpieczeństwa opuścić ścieżkę.

4. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku oraz nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu będą pociągnięte do odpowiedzialności karno–administracyjnej oraz do odpowiedzialności cywilnej.

5. Administrator terenu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas korzystania ze ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej. Użytkownicy korzystają z niej na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.

6. Pełną odpowiedzialność za dzieci ponoszą ich opiekunowie.

7. Administrator terenu nie ponosi odpowiedzialności za osoby nieletnie przebywające na terenie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej bez opieki osoby dorosłej a także za rzeczy pozostawione bez opieki.

8. Wszelkie zauważone nieprawidłowości, akty wandalizmu, uszkodzenia sprzętu, niebezpieczne zdarzenia, zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo użytkowników ścieżki należy zgłaszać do Administratora terenu.

§ 3. 1. We wszelkich sprawach związanych ze ścieżką dydaktyczno-przyrodniczą w Żywcu
nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Administrator terenu.

9. Korzystanie ze ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej jest tożsame z akceptacją postanowień niniejszego
regulaminu i zobowiązaniem się do jego stosowania.


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: zywiec.super-nowa.pl


r e k l a m a

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Powiat Żywiecki: Dzisiaj wzmożone działania policji
  2022-08-12

  Powiat Żywiecki: Dzisiaj wzmożone działania policji

  Należy spodziewać się większej niż zazwyczaj liczby patroli i kontroli, podczas których po...

  Regaty przy zmiennych warunkach
  2022-08-11

  Regaty przy zmiennych warunkach

  Tegoroczny 28. Memoriał Adama Banaszka rozegrany został w ciężkich i zmiennych warunkach a...

  Koszarawa: Utrudnienia drogowe
  2022-08-10

  Koszarawa: Utrudnienia drogowe

  Uwaga! W dniach 17-18 sierpnia zamknięty odcinek drogi powiatowej w Koszarawie

   Popularne Artykuły


   Dziś mija 31 rocznica męczeńskiej śmierci
   2022-08-09

   Dziś mija 31 rocznica męczeńskiej śmierci

   Dziś mija 31 rocznica męczeńskiej śmierci bł. o. Michała Tomaszka i bł. o. Zbigniewa Strza...

   Na drogi wyjechali również rowerzyści w mundurach
   2022-08-09

   Na drogi wyjechali również rowerzyści w mundurach

   W trosce o bezpieczeństwo miłośników dwóch kółek, na drogi wyjechali również rowerzyści w ...

   Wpadł, bo przekroczył prędkość
   2022-08-08

   Wpadł, bo przekroczył prędkość

   Mężczyzna w obszarze zabudowanym jechał z prędkością ponad 70 km/h. Jak się wkrótce okazał...

   Żywiec Super-Nowa

   ul. Młyńska 69/3, 43-300 Bielsko-Biała

   :

   :

   : zywiec@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO