Ziemia Żywiecka 2021-06-17

Bądź na bieżąco


r e k l a m a

Motorówki na akwenach

2019-06-03 13:25:18 Starostwo Powiatowe w Żywcu 1321


Uchylenie przez Radę Powiatu zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na akwenach zbiorników Tresna i Porąbka, nie spowoduje, iż z dniem uchylenia zakazu wszystkie jednostki pływające będą mogły korzystać z w/w zbiorników.

foto: SN

Uchwała Nr VI/73/219 z dnia 27.05.2019r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu w Żywcu Nr XXXVIII/348/2014 z 14 kwietnia 2014 r., została przez Radę Powiatu w Żywcu podjęta w odpowiedzi na zalecenie Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, który w piśmie z dnia 12.04.2019r. wskazał brak badań akustycznych. Jednocześnie poinformowano, że „w przypadku niepodjęcia przez Radę Powiatu w Żywcu niezwłocznych, skutecznych działań w powyższym zakresie, organ nadzoru skorzysta z przysługującego mu środka nadzoru, o którym mowa w art. 81 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym.”

Uchylenie przez Radę Powiatu zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na akwenach zbiorników Tresna i Porąbka, nie spowoduje, iż z dniem uchylenia zakazu wszystkie jednostki pływające będą mogły korzystać z w/w zbiorników. Zgodnie bowiem z przepisem art. 34 pkt. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2268 ze zm.); uprawianie na wodach sportu, turystyki lub rekreacji przy pomocy jednostek pływających wyposażonych w silnik spalinowy o mocy silnika powyżej 10 kW, z wyłączeniem dróg wodnych, jest szczególnym korzystaniem z wód wykraczające poza powszechne korzystanie z wód oraz zwykłe korzystanie z wód.

Zgodnie z art. 389 pkt. 2 Prawa wodnego na szczególne korzystanie z wód wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jest równocześnie zarządcą zbiorników Tresna i Porąbka.

Do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wymagane jest przedłożenie operatu wodnoprawnego oraz uiszczenie opłaty. Z kolei art. 476 ust. 1 Prawa wodnego stanowi; Kto bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym korzysta z wody lub wykonuje urządzenia wodne albo inne czynności wymagające pozwolenia wodnoprawnego - podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: zywiec.super-nowa.pl


r e k l a m a

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Zadowolenie i uśmiechy na twarzach milusińskich
  2021-06-16

  Zadowolenie i uśmiechy na twarzach milusińskich

  Wczoraj Policjanci odwiedzili podopiecznych ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego z...

  Trwa akcja „NURD”
  2021-06-16

  Trwa akcja „NURD”

  Dzisiaj od wczesnych godzin rannych trwają policyjne działania „NURD''

  Najnowsze informacje w sprawie DW 948
  2021-06-15

  Najnowsze informacje w sprawie DW 948

  Zmiana organizacji ruchu zostanie wprowadzona we wrześniu 2021 roku.

   Popularne Artykuły


   Na Żywiecczyźnie powstaje nowy zakład produkcyjny
   2021-06-10

   Na Żywiecczyźnie powstaje nowy zakład produkcyjny

   Szwedzki gigant buduje nowy zakład produkcyjny na Żywiecczyźnie

   Wypadek w Rajczy. Kobieta była uwięziona w aucie
   2021-06-12

   Wypadek w Rajczy. Kobieta była uwięziona w aucie

   Wypadek w Rajczy. Kobieta była uwięziona w aucie

   Dzień Dziecka z Góralem Żywiec i Fundacją Żywiec Pomaga za nami
   2021-06-14

   Dzień Dziecka z Góralem Żywiec i Fundacją Żywiec Pomaga za nami

   Wielkie brawa dla organizatorów, ale przede wszystkim dla uczestników, z których każdy już...

   Żywiec Super-Nowa

   ul. Młyńska 69/3, 43-300 Bielsko-Biała

   :

   :

   : zywiec@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO